Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz

Kamera Aydınlatma Metni

Has Fide Tarım Tic. San. İnş. Ve Pazarlama A.Ş. 

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Has Fide Tarım Tic. San. İnş.  Ve Pazarlama A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak  Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki  nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız  konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Merkez hizmet sahamızda ve şubemizde otopark, tohum bölümü, teslimat bölümü, sera yolları, kazan daireleri, sulama odaları ve yemekhanelerde olmak üzere toplam 32 adet  güvenlik kamerası vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü  kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi şirket yönetimi tarafından denetlenmektedir. 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve  özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri  işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği  talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme  hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin  kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır. 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Fettahlı Mah. Isparta Cad.  No:211/1 Aksu/Antalya adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@hasfide.com.tr e-posta  adresine iletebilirsiniz.